Facebook

NIEboRAK & Fundajca Ronalda McDonalda

NIEboRAK & Fundajca Ronalda McDonalda

Fundacja Ronalda McDonalda  już od 2005 roku prowadzi Ogólnopolski Program Profilaktycznych Badań Ultrasonograficznych Dzieci, promując wczesną diagnostykę chorób nowotworowych u dzieci zapraszając je na pokład specjalistycznego ambulansu medycznego, realizując linię programową „NIE nowotworom u dzieci”.

 

Badaniami objęte są dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat. Wykonują je radiolodzy z oddziałów pediatrycznych, podczas których dokonują kompleksowej oceny węzłów chłonnych, stanu tarczycy, narządów jamy brzusznej, a u chłopców również moszny.

 

Podczas badań rodzice otrzymują dodatkowe porady, związane z koniecznością dalszych specjalistycznych badań.

 

Badanie USG dziecka jest bezpłatnym,  bezpiecznym i bezbolesnym sposobem profilaktyki, gdzie w razie wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości, bardzo ważnym do działania jest czas.  W wielu miejscowościach nie ma odpowiedniego sprzętu i co ważne, odpowiednio przeszkolonej kadry lekarskiej. Program badania obejmuje wszystkie dzieci i dotyczy dziedzin zdrowia nie objętych publiczną opieką zdrowotną.

 

Więcej o Fundacji Ronalda McDonalda i jej projektach oraz programach można znaleźć tu: http://www.frm.org.pl

 

Zanim powstało Stowarzyszenie „Mówimy NIEboRAKOWI”, Ewa Ozga wiele lat zabiegała o to, aby taki ambulans zawitał na Opolszczyznę. Niestety, próba sprowadzenia Ambulansu Fundacji na teren Nysy lub okolic nie powiodła się z przyczyn finansowych.

 

Po kilku latach starań, poszukiwań przychylnych władz i sponsorów, udało się zaprosić Ambulans Fundacji Ronalda McDonalda. Dzięki inicjatywie Ewy Ozgi (obecnie Prezesa Stowarzyszenia „Mówimy NIEboRAKOWI”) i współpracy władz  Kamiennika (woj. wielkopolskie) oraz władz  Starostwa w Nysie, 21 i 22 maja 2014 roku została zorganizowana dwudniowa akcja, podczas której przebadano około 130 dzieci.

 

Serdeczna, pełna ciepła i fachowa kadra sprawiła, że współpraca zarówno z wolontariuszami, jak i tymi najważniejszymi podczas badań małymi pacjentami, przebiegała sprawnie i z uśmiechem.

 

Jako Stowarzyszenie „Mówimy NIEboRAKOWI” z pewnością będziemy chcieli powtórzyć tego typu akcje, gdyż  wczesne wykrycie wszelkiego rodzaju patologii w obrębie jamy brzusznej, czy jąder, to zapobieganie im jest właśnie profilaktyką w walce z nowotworami.

PARTNERZY